For Excellence in Teaching

Cambridge Certificate in Teaching with Digital Technologies

Slika-1

Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije: Teaching with Digital Technologies

Digitalna tehnologija se razvija velikom brzinom i ulazi u sve sfere svakodnevnice, pa je i njena primena u obrazovanju postala nezaobilazna. Napredne obrazovne institucije već koriste njene mogućnosti, dok pedagozi proučavaju pozitivne efekte koje ona može doneti kao sredstvo za aktivnije samostalno i grupno učenje.

Program Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije kreiran je u cilju osavremenjivanja nastavnog sistema i popularizacije digitalne tehnologije u obrazovanju. Nastao u okviru Cambridge kvalifikacija za profesionalni razvoj (Cambridge PDQs), svojom tradicijom polaznicima garantuje profesionlani autoritet i uvid u savremene tendencije unapređivanja obrazovanja.

Brosura_2Zbog čega je važno korišćenje digitalne tehnologije u obrazovanju?

Digitalna tehnologija je otvorila novo poglavlje u obrazovanju jer, pre svega, omogućava brz pristup informacijama. Međutim, zadatak profesora i nastavnika je da učenicima približe efikasne metode pretraživanja, vrednovanja izvora, i korišćenja svih potencijala koje digitalna tehnologija nudi, kako bi je koristili na pravi način.

Mladi ljudi su većinom upoznati sa aktuelnim mogućnostima digitalne tehnologije i koriste je u svakodnevnom životu, pretežno za zabavu. Samim tim što su im bliski i poznati, računari, tableti, i drugi gedžeti, imaju potencijal da budu veoma korisni pri učenju i istraživanju.

Kome je program namenjen?

Ovaj program namenjen je svim profesorima i nastavnicima koji aktivno predaju u osnovnim i srednjih školama ili visokoobrazovnim ustanovama.

Onima koji žele da budu savremeni nastavnici, koji koriste digitalnu tehnologiju kako bi svoja predavanja učinili razumljivijim i efektijim.

Onima kojima je stalo da kvalitetno obavljaju svoj posao kako bi mlade ljude izveli na pravi put.

Koja znanja i veštine ćete savladati u okviru programa Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije?

Uloga profesora ne odnosi se samo na prenošenje znanja već i na celokupno razvijanje ličnosti učenika i studenata, njihove spremnosti da usvajaju nove metode učenja i osposobljavanje da nadograđuju svoje znanje i van obrazovne ustanove, tokom celog života. Zbog toga su najbolji profesori oni koji idu u korak sa savremnim svetom, prate tokove i usavršavaju svoje nastavne metode.

U okviru ovog programa, imate priliku da steknete znanje o potencijalima digitalnih tehnologija, koje su dostupne profesorima i nastavnicima u obrazovnim ustanovama, kao i da savladate principe njihovog pravilnog korišćenja u obrazovanju. Takođe ćete naučiti kako da odredite koji tehnološki alati vašim učenicima i studentima mogu biti od koristi, a koji će im samo oduzeti vreme.

Plan i program

U okviru programa Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije imate mogućnost da steknete sertifikat i diplomu. Nakon završenog prvog modula dobijate sertifikat, a ukoliko nakon toga završite drugi i treći modul, stičete pravo na diplomu.

SERTIFIKAT

Modul 1: Načini podučavanja dvojezičknih učenika na dodatnom stranom jeziku


Prvi modul se sastoji iz 3 zasebne celine koje zajedno čine sveobuhvatno usavršavanje koje uključuje teorijske elemente i njihovu primenu u praksi:

1. Principi metodike dvojezične nastave

Upoznavanje polaznika sa principom i konceptom dvojezične nastave. Pitanja na koje ćete dobiti odgovore:

• Kako Zajednički evropski referentni okvir (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) može da pomogne za odrađivanje nivoa jezičkih kompetencija vaših učenika?
• Koji su najčešći problemi kada učenici uče sadržaje iz različitih predmeta na novom jeziku i šta vi kao nastavnik možete da uradite da pomognete učenicima da napreduju i u savladavanju gradiva i u jezičkim veštinama?
• Koje su glavni elementi časa da bi se obezbedilo efikasno učenje i gradiva predmeta i strani jezik?

2. Podučavanje u dvojezičnoj nastavi sa fokusom na razumevanje sadržaja gradiva predmeta

Polaznici će imati priliku da:

• Planiraju čas koji podstiče razumevanje i usvajanje znanja;
• Izvedu čas koristeći strani jezik koristeći metode koje obezbeđuju lakše usvajanje gradiva;
• Formativno ocene napredak učenicika u odnosu na planirane ishode;
• Urade evaluaciju kako bi unapredili svoj rad u budućnosti.

3. Podučavanje u dvojezičnoj nastavi sa fokusom na aktivno učenje i produktivne jezičke veštine

Polaznici će proširiti znanja i imaće priliku da:

• Odaberu i prilagode materijale tako da stimulišu aktivno učenje i produktivne jezičke veštine
• Planiraju i izvedu čas koji objedinjuje gradivo predmeta i na unapređenje jezičkih veština
• Urade evaluaciju sa mentorom koji je posmatrao čas kako bi unapredili svoj rad u budućnosti.
DIPLOMA

Modul 2: Unapređenje refleksivne nastavne prakse kod nastavnika u dvojezičnoj nastaviU okviru drugog modula, polaznici će naučiti kako da kritično sagledaju svoju praksu i da osmisle i izvedu tematski niz časova koja su u skladu sa naučenim principima i integracijom sadržaja školskog gradiva i jezika u dvojezičnoj nastavi.

Korišćenjem različitih metoda, ovladaće veštinama koje su ključne za efikasno biligvalno učenje i učiniće svoja predavanja razumljivijim i zabavnijim, a da ujedno prate potrebe učenika i zahteve propisanog nastavnog plana.

Saznaće kako se u dvojezičnoj nastavi definišu i ističu ishodi, kako se stvara bezbedna atmosfera u odeljenju u kojoj su kulturološke razlike uzete u obzir, kako kada se podstiče timski rad, kao i kako da razviju autonomiju kod učenika kroz stilove učenja i pravilno postavljanje ciljeva za svaki segment časa.

Module 3: Analiza teorije i prakse u dvojezičnoj nastaviTreći i poslednji modul ovog programa odnosi se na evaluaciju svega što su polaznici naučili tokom prethodnih meseci, sa posebnim osvrtom na obrazovne teorije i situaciju u školama.

Na koji način će profesori nadograditi svoju praksu zavisi od njihove spremnosti da kritički analiziraju poznata znanja i nastavnu praksu, kako bi mogli da pruže potrebnu podršku dvojezičnim učenicima, unaprede dvojezičnu nastavu u svojoj sredini pomoću uspešne integracije sadržaja školskog gradiva i jezika na kome se nastava izvodi.

Različiti metodi i pristupi koji su naučeni tokom prva dva modula sada će doprineti dubljem razumevanju strategija za kvalitetnije dvojezično obrazovanje, jer će polaznici znati da analiziraju efekte tehnika koje koriste i znati njihove prednosti, kako bi izabrali pravi pristup u datom trenutku.

Šta dalje?

Nastavite da nadograđujete svoje znanje i sposobnosti. Po završetku ovog, upišite još jedan od tri preostala Cambridge programa i postanite profesor koji može da bira gde i kome će predavati.

Sa druge strane, možete izabrati i neki od kurseva koji omogućavaju svim nastavnicima da podignu kvalitet svojih predavanja na viši nivo. Fokusirajte se na oblast koja vas najviše zanima i zablistajte na tom polju.

Više o profesionalnim kursevima i radionicama saznajte ovde.

Savremena gimnazija

Upis za 2016/17. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »