For Excellence in Teaching

dr Aleksandar Kostić

Završio je Elektrotehnički fakultet u Beogradu na kome je i magistrirao dok je doktorat odbranio na Elektronskom fakultetu u Nišu u oblastima informacionih sistema i obrade radarskih signala.

 • N/A
 • aleksandar.kostic@teaching-academy.com

dr Bojan Ristić

Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon toga je, kao profesor matematike i informatike, radio u nekoliko beogradskih srednjih škola.

 • N/A
 • bojan.ristic@teaching-academy.com

M.Ed. Svetlana Belić Malinić

Diplomirala je Engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu, nakon čega je postdiplomske studije iz oblasti obrazovanja završila na Univerzitetu u Londonu, a svoje znanje i iskustvo pretočila je u doktorat iz oblasti međunarodnog obrazovanja na Univerzitetu u Lesteru.

 • N/A
 • svetlana.belic@teaching-academy.com

MA Marija Milenković

Marija Milenković je MA pedagog, psihoterapeut, trener i Project Coordinator na TeachingAcademy.

 • N/A
 • marija.milenkovic@link.co.rs

MA Iva Koprena

Osnovne i master studije andragogije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 • N/A
 • iva.koprena@teaching-academy.com

Milica Jovanović

Po obrazovanju je ekonomista marketinškog usmerenja. Specijalista za oblasti strategijskog upravljanja mikroekonomskim sistemima, ekonomske psihologije, ličnog i profesionalnog razvoja.
Osnivač i direktor firmi OMNI GROUP Beograd i OMNI GROUP MONTENEGRO Kotor.

 • N/A
 • milica.jovanovic@teaching-academy.com

dr Nevenka Popović Šević

Nevenka Popović Šević je u Beogradu završila primarno obrazovanje i Ekonomski fakultet. Nosilac je diplome I i II stepena IPRA u oblasti public relations edukacije.

 • N/A
 • nevenka.popovic.sevic@teaching-academy.com

Nemanja Stamenčić

Nemanja Stamenčić je diplomirao na Fakultetu Organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za Informacione sisteme i tehnologije, gde je stekao kombinaciju znanja iz oblasti informacionih tehnologija i upravljanja poslovnim sistemima.

 • N/A
 • nemanja.stamencic@teaching-academy.com

dr Slavko Pokorni

Ima više od 30 godina nastavničkog iskustva u visokoškolskoj nastavi na više visokoobrazovnih institucija (Vojna akademija, Elektrotehnički fakultet, ITS) iz oblasti elektrotehnike, pouzdanosti, tehničkih sistema, informacionih tehnologija, radarskih uređaja i drugih oblasti u Srbij

 • N/A
 • slavko.pokorni@teaching-academy.com

dr Goran Vilotijević

Zvanje doktora Goran je stekao na Filozofskom fakultetu nakon čega se posvetio unapređivanju obrazovanja i uvođenju inovacija u nastavu. Objavio je više stručnih radova u  kojima se orijentisao na što bolje rukovođenje školama i načine učenja uz informacione tehnologije.

 • N/A
 • goran.vilotijevic@teaching-academy.com

dr Svetlana Anđelić

Završila je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu na smeru Informacioni sistemi. Na istom fakultetu je završila specijalističke i magistarske postdiplomske studije.

 • N/A
 • svetlana.andjelic@teaching-academy.com

Tijana Rajić

Pedagog Tijana Rajić završila je pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je započela doktorske studije sa istim usmerenjem. Radila je sa decom i mladima različitih uzrasta, savetovala ih, pružala im psihosocijalnu pomoć i vodila radionice.

 • N/A
 • tijana.rajic@teaching-academy.com