For Excellence in Teaching

TeachingAcademy – akademija za lidere u obrazovanju

TeachingAcademy je međunarodna škola za sve zaposlene u obrazovanju i vaspitanju koji žele da postanu najbolji u svom poslu i steknu priznanja koja to potvrđuju.

Bilo da ste vaspitač u predškolskom obrazovanju, učitelj ili nastavnik u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi ili na univerzitetu, ili direktor neke od ovih ustanova, u TeachingAcademy ćete dobiti najbolje programe usavršavanja prema vašim potrebama i interesovanju.

TeachingAcademy predstavlja centar za usavršavanje po međunarodnim standardima, onih nastavnika koji teže postizanju visokih ciljeva i kod sebe i kod svojih učenika. Onih koji znaju da se svet neprestano menja i da je neophodno držati korak sa vremenom, stalno usvajati nova znanja i znati koji su najbolji načini da se ona iskoriste u praksi.

Znamo da nastavnik koji daje sve od sebe nema mnogo vremena da se bavi savremenim pedagoškim teorijama i da sam prati dobre primere međunarodne i domaće prakse. Upravo zbog toga smo odlučili da formiramo centar u kome ćete imati mogućnost da dobijete sve ove informacije, učestvujete u njihovim analizama, promišljanju i primenjivanju.

Dobro došli u TeachingAcademy!

TeachingAcademy je centar za stručno usavršavanje, nastao kao organizacioni deo kompanije LINK group, osnovane 1998. godine.

Ono što želimo za vas je prilično jednostavno: da vam pomognemo da savladate profesionalne i lične veštine kojima ćete lakše i lepše obavljati svoj posao, a pritom pružiti sebi prednost u odnosu na druge nastavnike, i na taj način otvoriti svaka vrata za napredovanje ili promenu posla.

Nakon proučavanja želja nastavnika, napravili smo izbor programa za međunarodne sertifikate, kao i programa koji ispunjavaju potrebe nastavnika zaposlenih u privatnom i državnom školskom sistemu, u zemlji i inostranstvu.

Izaberite program u skladu sa svojom praksom i interesovanjima

Odabir programa koje ćete pohađati je veoma važan. U odnosu na to gde predajete, kome, kakav je tip gradiva i koji su vaši lični afiniteti zavisi i to koji će vam programi na TeachingAcademy biti najzanimljiviji i najkorisniji. Ali ne brinite, uvek možete nastaviti svoje usavršavanje i upisati nov program po specijalnim uslovima, koji će vas još više unaprediti.

Ukoliko želite da pohađate program koji trenutno nemamo u ponudi, pozivamo vas da popunite upitnik i izaberete seminare za koje ste zainteresovani, kao i da predložite neku obuku koju biste želeli da pohađate, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo na vaše želje i potrebe.

Kako garantujemo kvalitet školovanja i usavršavanja?

Visok kvalitet školovanja je garantovan članstvima i partnerstvima sa međunarodnim organizacijama i najuglednijim svetskim kompanijama i institucijama.

NEW Prof_Dev_Centre logoInternational sertifikat otvara vrata za uspešn
u karijeru, omogućava lični i profesionalni razvoj. Istovremeno, pruža zvanično priznanje i sertifikaciju stečenih znanja i veština.

Zahvaljujući saradnji sa Cambridge International Examinations, TeachingAcademy je prva i jedina ustanova u Srbiji koja ima čast i pravo da organizuje pripremu i polaganje za Cambridge Professional Development Qualifications za predavače i direktore obrazovnih ustanoo nama 3va.

Kao Google partner, TeachingAcademy organizuje Google for Education obuke za sticanje zvaničnih Google for Education sertifikata. Ovi sertifikati su svetski prepoznatljiva akreditacija, namenjena stručnjacima za online oglašavanje i digitalni marketing.

o nama 2Saradnja sa British Council, kao i British Council Preparation Centre, omogućila je polaznicima TeachingAcademy mogućnost polaganja Cambridge ESOL ispita – FEC i BCE English Certificate, čije diplome i sertifikati spadaju među najpoznatije kvalifikacije za engleski jezik na svetu. Pored toga, na TeachingAcademy možete upisati i program pripreme za TKT – Teacher Knowledge Test sertifikat za nastavnike koji predaju engleski jezik.
o nama 1

TeachingAcademy je akreditovan međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od strane ECDL fondacije (European Computer Driving Licence). To garantuje da je u organizacionom, tehničkom, kadrovskom i svakom drugom smislu ispunio standarde koji važe u Evropskoj uniji.

ECDL predstavlja sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-ja priznat u više od 160 zemalja sveta, a u program koji nudi školovanje na TeachingAcademy implementirana je najnovija verzija ECDL Syllabus 4.0.

Savremena gimnazija

Upis za 2016/17. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »