For Excellence in Teaching

Cambridge Certificate in Educational Leadership

Slika_1

Upravljanje obrazovnim institucijama: Educational Leadership

Program Upravljanje obrazovnim institucijama kreiran je u okviru Kembridž kvalifikacija za profesionalni razvoj (Cambridge PDQs), koji svojim tradicijom polaznicima garantuje profesionlani autoritet i uvid u savremene tendencije unapređivanja obrazovanja sa pozicije rukovodioca.

Kome je program namenjen?

Ovaj program namenjen je svim direktorima, zamenicima direktora i nastavnicima koji aktivno rukovode u osnovnim i srednjim školama ili visoobrazovnim ustanovama. Onima kojima je stalo da kvalitetno upravljaju svojim timom kako bi unapredili obrazovanje u ustanovi u kojoj rade.

Raditi u prosveti znači biti neko sa vizijom i samim tim što ste to izabrali čini vas izuzetnom osobom. Posao lidera često može biti težak i izazovan, ali vi ga možete učiniti lakšim i interesantnijim. Program Upravljanje obrazovnim institucijama otvoriće vam nove perspektive i obnoviti entuzijazam.

Koja znanja i veštine ćete savladati u okviru programa Upravljanje obrazovnim institucijama?

Brosura_1Vaša uloga nije samo administrativna već i podsticanje zaposlenih na razvijanje profesionalnih i ličnih veština, pružanje podrške i stalan rad na unapređenju svoje ustanove i obrazovanja. Takođe ste u poziciji da roditeljima i zajednici pokažete vrednost vašeg tima i škole kroz stalnu saradnju sa njima.

Na ovom programu ćete proučiti principe, teorije i najbolje međunarodne primere dobre prakse koje ćete moći da kritički procenite, uvidite prednosti i mane, i primenite one koje najbolje odgovaraju vašem okruženju.

Zatim ćete videti kako da najlakše procenite rezultate onoga što ste primenili i kako da, na isplativ i održiv način, planirate dalje korake ka uspehu vaše institucije, nastavnika i učenika.

Plan i program

U okviru programa Upravljanje obrazovnim institucijama imate mogućnost da dobijete steknete sertifikat i diplomu. Nakon završenog prvog modula dobijate sertifikat, a ukoliko nakon toga završite drugi i treći modul, stičete pravo na diplomu.

 

SERTIFIKAT

Modul 1: Analiziranje pojma liderstva

Prvi modul se sastoji iz 3 zasebne celine koje zajedno čine sveobuhvatno usavršavanje koje uključuje teorijske elemente i njihovu primenu u praksi:

1. Pojam i teorije liderstva

Upoznavanje polaznika sa pojmom liderstva sa naglaskom na šta to znači u obrazovnom kontekstu. Pitanja na koje ćete dobiti odgovore:
• Koje teorije liderstva su najznačajnije za rad u obrazovanju i zašto?
• Šta ove teorije nude u praktičnom smislu, po pitanju ličnog stručnog usavršavanja i unapređivanja prakse?
• Na koji način mogu da prilagodim svoju praksu odgovarajućem liderskom stilu?

2. Uspešan obrazovni lider u praksi

Polaznici će imati priliku da:


  • Saznaju šta nam istraživanja govore o uspešnom liderstvu u obrazovanju;
  • Intervjuišu iskusnog lidera i razgovaraju o tome kako uspešno liderstvo izgleda u praksi;
  • Odrede konkretne veštine koje treba da razviju kao lideri


3. Planiranje razvoja liderstva

Polaznici će proširiti znanja i imaće priliku da:

  • Odaberu liderski stil i specifične obrasce ponašanja za svoju lidersku praksu;
  • Naprave prezentaciju kako će ove ideje primeniti u svom poslu;
  • Procene svoju lidersku praksu identifikujući jake i slabe tačke
  • Odrediti svoje prioritete i napraviti plan razvoja svoje liderske prakse

DIPLOMA

Module 2: Leading and improving teaching and learning


U okviru drugog modula, polaznici će naučiti kako da lideri utiču na nastavnike i kvalitet rada u učionici i da osmisle strategiju da unaprede svoj rad i rad cele škole.

Korišćenjem različitih metoda, ovladaće teorijama i veštinama koje su ključne za efikasno upravljenje grupom ili kolektivom, a da ujedno prate rezultate koje to daje u nastavi i učenju.

Module 3: Leading change for improvement and developing staff


Treći i poslednji modul ovog programa odnosi se na evaluaciju svega što su polaznici naučili tokom prethodnih meseci, sa posebnim osvrtom na teorije liderstva i situaciju u školama.

Na koji način će lideri nadograditi svoju praksu zavisi od njihove spremnosti da kritički analiziraju poznata znanja i svoju lidersku praksu, kako bi mogli da pruže potrebnu podršku nastavnicima, unaprede kvalitet nastave u svojoj ustanovi, pomoću uspešne primene znanja iz šire oblasti liderstva na liderstvo u obrazovanju. Inicijativa za uvođenje promena mora da bude deo akcionog plana, a da se te promene zatim pažljivo prate kako bi doveli do očekivanih rezultata.

Takođe, lideri će efektnije planirati stručno usavršavanje u svom timu i doprineti kvalitetnijem podučavanju i obrazovanju, a znaće koje liderske stilove i aktivnosti postoje, kako bi izabrali pravi pristup u datom trenutku.

Šta dalje?

Želite da nastavite svoje usavršavanje po najvišim svetskim standardima Kembridž univerziteta? Teaching Academy vam nudi još 3 jedinstvena programa. Saznajte više o programima Metodika nastave i učenja, Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije i Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima.

Unapredite svoje znanje i veštine na nekom do pojedinačnih profesionalnih kurseva i radionica koje nudi Teaching Academy. Sve o profesionalnim kursevima i radionicama saznajte ovde.

Savremena gimnazija

Upis za 2016/17. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »