For Excellence in Teaching

Kako da dobijete priznate diplome i sertifikate?

Sve diplome i sertifikati koje steknete na TeachingAcademy priznati su na svetskom nivou, a u Srbiji posebno.

To je zato što obuku i polaganje finalnih ispita organizuje TeachingAcademy, a diplome i sertifikati se direktno šalju sa adrese Odeljenja za međunarodne ispite Cambridge Univerziteta.

Zvanja koja dobijate imaju istu težinu kao da ste ih stekli u obrazovnim centrima u Evropi ili Americi. Iz našeg iskustva, sa dokazima stručnosti stičete priznat autoritet u zemlji, a osim realnih veština koje dobijate, rang vaših novih zvanja otvara vam vrata prestižnih škola bilo gde u zemlji i inostranstvu.

TeachingAcademy vam obezbeđuje sve ove mogućnosti jer radi na najvišem nivou partnerstva sa Odeljenjem za međunarodne ispite Univerziteta Cambridge, jednim od pet vodećih univerziteta na svetu.

diplome i sertifikati

Inače, Cambridge odeljenje za međunarodne ispite je deo organizacije Cambridge Assessment, najveće evropske agencije za ocenjivanje, a činjenica da je odeljenje Cambridge univerziteta daje još veći značaj diplomama i sertifikatima.

Dva od mnogih razloga zašto TeachingAcademy ima ova ovlašćenja su kvalitet projekata i metodologija „Arhitektura saznanja”, koja se primenjuje u nastavi, čime je obezbeđen visok nivo stručnosti polaznika. Bez obzira na to da li se školujete tradicionalno ili učenjem na daljinu.

Prednosti koje vam donose Cambridge diplome i sertifikati

Sticanje zvaničnih Cambridge diploma ili sertifikata govori da imate realne veštine i znanja, i izdvajaju vas u odnosu na kolege koje nemaju ovakav dokaz svoje stručnosti. Zbog toga pri zapošljavanju imate veliku prednost i možete da birate u kojoj obrazovnoj ustanovi ćete raditi.

Uspešni nastavnici širom sveta koji poseduju Cambridge diplome i sertifikate cenjeni su jer je njihova stručnost na visokom nivou. To su ljudi koji rade na svom unapređenju i ulažu trud koji se isplati.

Ako postanete jedan od njih, neće biti važno samo to što posedujete diplomu, već i činjenica da imate realne sposobnosti, znanja, volju, motivaciju i druge osobine koja su retke i dragocene.

Cambridge diplome i sertifikati

Počev od 2015. godine, Odeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridgeu uvelo je nove programe namenjene nastavnicima, profesorima i drugim predavačima. Ovaj program koji je putem TeachingAcademy dostupan i vama, zasnovan je na inovativnim metodama i nastavnom planu, kao i načinom evaluacije konačnih radova polaznika.

Polaznici TeachingAcademy mogu da izaberu jedan od 4 Cambridge programa kreiranih od strane Instituta za obrazovanje u Londonu u saradnji sa Cambridge univerzitetom, koji su usmereni na različite oblasti pedagogije.

Svaki program podeljen je na 3 modula, od kojih svaki traje 120 sati raspoređenih na period od 4 meseca. Polaznici koji uspešno završe prvi modul stiču Cambridge međunarodni sertifikat, i dobijaju priliku da nastave usavršavanje i uspešno završe drugi i treći modul posle čega ih čeka prestižna Cambridge diploma.

Važno je da znate da ove kvalifikacije nisu ekvivalent diplomskim studijama, već predstavljaju usko profesionalno usavršavanje nastavnika u izabranoj oblasti. To znači da pored toga što ste završili fakultet, sada imate mogućnost da nastavite stručno usavršavanje.

Saznajte više o modulima Cambridge programa »

Kako izgleda polaganje ispita?

Svi predavači TeachingAcademy ovlašćeni su od strane Cambridge univerziteta za držanje kurseva, a konačna evaluacija radova polaznika obavlja se direktno na Odeljenju za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridgeu, koje zatim dodeljuje sertifikate i diplome.

Nakon završetka svakog modula, polaznik na evaluaciju prilaže:

  • portfolio sa urađenim zadacima;
  • pisani rad od 2.400 do 3.600 reči na temu zadatu u skladu sa usmerenjem modula.

Ocene koje ćete dobijati su opisne:

  • odličan/na (Distinction),
  • položio/la (Pass),
  • pao/pala (Fail).

Svako prvo polaganje završnih ispita po modulima je uračunato u cenu programa.

Savremena gimnazija

Upis za 2016/17. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »