For Excellence in Teaching


  1. Stručno usavršavanje mi pruža priliku:
  Izaberite jedan odgovor.

  2. Moj nivo rada na računarima je:
  Izaberite jedan odgovor.

  3. Moj nivo engleskog jezika je:
  Izaberite jedan odgovor.

  4. Način školovanja koji mi najviše odgovara je:
  Izaberite jedan odgovor.

  5. Oblast koja me najviše zanima je:
  Izaberite jedan odgovor.

  6. Predavači na seminaru moraju da budu:
  Izaberite jedan odgovor.

  7. Zaposlen/a sam na radnom mestu:
  Izaberite jedan odgovor.

  8. Program stručnog usavršavanja mora biti:
  Rangirajte odgovore od 1 (najvažnije) do 5 (najmanje važno)

  12345
  Pristupačan
  Primenljiv
  Akreditovan
  Zanimljiv
  Informativan

  9. Da li verujete da je TeachingAcademy pravi izbor za Vas?
  Izaberite jedan odgovor.

 • Drago nam je što ste odvojili vreme da utvrdite koji seminar će Vam najviše odgovarati. Vi spadate u grupu retkih ljudi. Ambicioznih i praktičnih, istovremeno. Samo upišite svoje osnovne podatke. Sutra ćemo Vam poslati stručnu procenu u vidu kratkog izveštaja, koja će Vam olakšati izbor programa na TeachingAcademy i pomoći Vam da započnete svoje usavršavanje.
  Ime:
  Prezime:
  E-mail:
  Kontakt Telefon:


  Savremena gimnazija

  Upis za 2016/17. godinu je otvoren!

  Kliknite na ovaj link da se prijavite »